Sunday, April 15, 2012

အခက္ခဲဆံုးပုစၧာတခု


စိတ္သည္ဘာသာတရားတိုင္း၏ အဓိက ပေဟဠိေနရာမွာတည္၏.. ဆင္းရဲျခင္း ခ်မ္းသာျခင္းတို႔၏ ေသာ့ခ်က္လည္းျဖစ္၏.. စိတ္စြမ္းရည္ကို ရရွိရန္ေလ႔က်င့္အားထုတ္ရာ၌ အျခားေသာဘာသာတရားတို႔၌ အကန္႔အသတ္ရွိ၏ ထာ၀ရဘုရားေသာ္လည္းေကာင္း-ဖန္ဆင္းရွင္သည္ေသာ္လည္းေကာင္း လူသားတို႔စိတ္စြမ္းရည္၏ အထက္၌တည္၏။       သို႔ျဖစ္၍ လူသားသည္ မည္သို႔ေသာနည္းလမ္းျဖင့္မွ် ဖန္ဆင္းရွင္နွင့္တန္းတူအဆင့္ကိုမရနိဳင္ ၊ ဖန္ဆင္းရွင္/ ထာ၀ရဘုရား၏ တည္ရွိမႈနွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ိဳးကို ၾကံစည္စဥ္းစားျခင္းသည္ပင္လွ်င္ ျပစ္မႈလြန္ၾကဴးျခင္းျဖစ္ေနေပျပီ ၊ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ဤအယူအဆသည္ သူတို႔၏ယံုၾကည္မႈျဖစ္၍ တစံုတရာ အျပစ္ဆိုဖြယ္မရွိ ၊ ဤေနရာ၌ကား ထိုအျခားဘာသာတရားတို႔၌ စိတ္ကိုစြမ္းအားျမင့္ေအာင္   ေလ႔က်င့္ရာ၀ယ္ အကန္႔အသတ္ရွိမႈကိုသာဆိုလိုရင္းျဖစ္ေပသည္…


ဆက္ဖတ္ရန္>>>

Saturday, April 14, 2012

၀ဋ္ေနွာင္ၾကိဳး


ပိုင္ဆိုင္မွဳသည္ အခ်ဳပ္အေနွာင္ (ေနွာင္ၾကိဳး) တမ်ိဳးျဖစ္၏ ၊
ပိုင္ဆိုင္မွဳ ၌ ျပန္လည္ရစ္ပတ္တတ္ေသာ ခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္း
သေဘာရွိရကား ထို အရာသည္ မိမိကို ပုိင္ဆိုင္သြားျပန္၏ ၊ ဆိုလိုသည္ကား မိမိက တစံုတခုကို ပိုင္ဆိုင္လာေသာအခါ တစံုတခုကလည္း မိမိကိုျပန္လည္ပိုင္ဆိုင္သြားတတ္ျခင္းပင္တည္း.၊
ဥပမာ... သင္သည္ကားတစီးကို ပိုင္ဆိုင္သည္ဆိုပါစို႔--သင္က ထိုကားကို ပိုင္ရွင္အေနျဖင့္ဆက္စပ္သည္နွင့္တျပိဳင္နက္ ကားကလည္းသင္၏ အပိုင္ဆိုင္ခံအေနျဖင့္ သင့္နွင့္ျပန္လည္ဆက္စပ္ေတာ့၏ .. သင့္ကိုျပန္လည္ရစ္ပတ္ေတာ့၏....
သင္၏ကား ဘယ္မွာနည္း..ဟု ေမးလွ်င္ထိုကားကိုညႊန္ျပရသကဲ့သို႔-- -ထိုကား၏ပိုင္ရွင္ ဘယ္သူလဲ-ဟုေမးလွ်င္ သင့္ကိုပင္ျပန္လည္ညႊန္ျပရေပလိမ့္မည္.. ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းကား--- သင္ နွင့္ ကားတို႕၏ အၾကား၌ ပိုင္ဆိုင္ျခင္းျဖင့္ တြဲစပ္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏ .၊ ထို႔ေၾကာင့္ ပိုင္ဆိုင္ျခင္းသည္ ရစ္ပတ္ခ်ည္ေနွာင္တတ္ရကား ၾကိဳးနွင့္တူ၏..။။
လြတ္လပ္လိုသူ လြတ္ေျမာက္လိုသူသည္ ထိုၾကိဳးကိုျဖတ္ေတာက္ရ၏ ..၊ ရွင္းလင္းရ၏ ..၊

ဆက္ဖတ္ရန္>>>

Wednesday, March 28, 2012

သူငယ္ခ်င္းသို႔....

ေဟ့ .. ဒီမွာ သူငယ္ခ်င္း… မင္းဘယ္ဘာသာ၀င္ပဲျဖစ္ေနပါေစ…
မင္းရဲ႕ဘာသာတရားကို ရိုေသကိုင္းရွိဳင္းပါ…. အျခားေသာဘာသာတရားကို မေစာ္ကားပါနဲ႔…မရွဳတ္ခ်ပါနဲ႔..


ဆက္ဖတ္ရန္>>>

Tuesday, March 29, 2011

** သာသနာ ႏွင့္ ဒါယကာ **

စကားလံုးတို႔၏ဆိုလိုရင္းအဓိပၸါယ္ကိုၾကည့္ေသာ္ သာသာနာ ဟူသည္ အဆံုးအမ (ဆံုးမေၾကာင္းတရား) သြန္သင္မွဳ- ဆံုးမသြန္သင္ရာဌာနပင္တည္း။ ဒါယကာဟူသည္ ေပးလွဴသူ ေထာက္ပံ႔သူ။ ဤသည္ကား သာသနာ- ဒါယကာ ဟူေသာ အေခၚအေ၀ၚေ၀ါဟာရတို႔ေပးေသာ သာမန္ဖြင့္ဆိုခ်က္ အနက္အဓိပၸါယ္ျဖစ္၏။

ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ သာသနာသည္ မည္သို႔ဆံုးမသနည္း - ထိုအဆံုးအမကို အဘယ့္အေၾကာင့္ အဘယ္သူကခံယူရသနည္း- - ဒါယကာသည္ ဘာေၾကာင့္ေပးရသနည္း- ဒါယကာသည္ေပးရံုသက္သက္ေလာ ဘယ္အရာေတြျပန္ရသနည္း--

ဆက္ဖတ္ရန္>>>

Friday, February 25, 2011

သံသရာဆိုတာ


တခုအပ်က္မွာ တခုဆက္ကာဆက္ကာ ျဖစ္ေနတဲ့ ခႏၶၵာ အာယတန ဓာတ္ တို႔ရဲ႕ အစဥ္အတန္းကို သံသရာလို႕ ေခၚတာပါပဲ။။ ။။ ။။

လြတ္လမ္းရယ္မျမင္ ၊ ကၽြတ္တန္း ဘယ္ခါ၀င္ပါ့ ၊
သံသရာ ဟုိဘက္ကမ္း ၊ မွန္းဆလို႔ေတြး။။။

ဆက္ဖတ္ရန္>>>

Dhamma medicine


Of all medicines in the world, there is none medicine like the medicine of Dhamma.
ကိုယ္နာစိတ္နာ ထိုနွစ္ျဖာအတြက္ ဆရာအမ်ား ေဖာ္စပ္ထားသည့္

ဆက္ဖတ္ရန္>>>

Thursday, September 23, 2010

Never give up!


အေလာင္းေတာ္ရဲ႕အဓိ႒ာန္ဟာၾကားရရံုန႔ဲတင္ၾကက္သီးထဖြယ္ရာအားမာန္ပါလွပါတယ္ ဒီလုိအဓိ႒ာန္မွဳျပဳနိဳင္ျခင္းရဲ႕အေၾကာင္းကေတာ့
သူ႔မွာၾကိဳးစားအားထုတ္ရင္ရပိုင္ခြင့္ရွိေနတာရနိဳင္ေလာက္တဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြျပည့္စံုေနတာကိုအေလာင္းေတာ္ကိုယ္တိုင္သိေနတာပါပဲ..                   ဒါဟာ မုိက္ရူးရဲဆန္ျခင္းမ်ိဳးနဲ႔ကြာျခားပါတယ္..
.

ဆက္ဖတ္ရန္>>>